Różnicowanie stwardnienia rozsianego


Cel leczenia jest dwojaki: ograniczenie progresji (środki modyfikujące chorobę) oraz leczenie objawów.

Wszystkie steroidy, interferon, monoklonalne przeciwciała są używane w leczeniu stwardnienia. Omówienie poszczególnych czynników jest poza zakresem tego artykułu. Ważne jest, aby pamiętać, z punktu widzenia chorego, że stosowanie steroidów może aktywnie zmniejszać uszkodzenie powierzchni uszkodzenia mózgu.

Rokowanie jest zmienne i zależy od wzoru choroby(np pierwotnie postępujące niesie gorsze rokowanie niż nawracającym-nawracającą).

Ogólnie, u pacjentów z nawracającą postacią stwardnienia przechodząca do wtórnej postaci choroby dochodzi w ciągu 10 lat, i wymagać będzie pomocy ambulatoryjnej (np wózek / klatka). Około połowa osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym nie będzie już w stwanie żyć samodzielnie po 20 latach.

Ogólna długość życia jest również zmniejszona.Diagnostyka różnicowa


Rozpoznanie różnicowe zależy od położenia i wyglądu demielinizacji. Klasyczne MS może być podzielone na zaangażowanie śródczaszkowe i kręgosłupa.

W chorobie wewnątrzczaszkowej, różnica obejmuje prawie wszystkie inne choroby demielinizacyjne , jak również:

CNS zakażenie grzybicze (np Cryptococcus neoformans) - ma tendencję do upośledzenia odporności

Mukopolisacharydoza (np choroba Hurlera ) - wrodzona i występuje w młodszej grupie wiekowej

Zespół marchiafavy-bignamiego (dla zmian callosal)

Zespół Susac

OUN przejawy pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego 13


Dla rdzenia zaangażowania dodaje należy wziąć pod uwagę:


Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego

Infekcja

Guzy rdzenia kręgowego (np gwiaździaki )

Wiele wariantów rozsiane (np tumefactive MS , choroba Devic ) zostały omówione oddzielnie.